Nous sommes de 2012. Nous sommes membre de Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art.

Komiks wierszem. Powrót Barbarzyńców i nie: Nic

405

Oryginalna sporych niestandardowych rozmiarów (41,5×59,5 cm) plansza autorstwa Daniela Gedeona Grzeszkiewicza do jednoplanszowego komiksu wg wiersza autorstwa Dariusza Sośnickiego pt. « Nic« . Praca ukazała się drukiem w antologii « Komiks wierszem. Powrót Barbarzyńców i nie« , wydanej nakładem wydawnictwa Biuro Literackie w 2013 roku.

Praca wykonana w autorskiej technice mieszanej charakteryzującej prace Gedeona: tusz, gwasz, rysunek długopisem, druk warstwy dialogowej, kolaż. Praca sygnowana.

***

Almanach Powrót Barbarzyńców i nie zawiera piętnaście wierszy zilustrowanych przez laureatów konkursu Komiks wierszem.

Jak dziś czyta się wiersze buntowników i kontestatorów sprzed lat? Marcina Barana, Miłosza Biedrzyckiego, Darka Foksa, Mariusza Grzebalskiego, Krzysztofa Jaworskiego, Macieja Meleckiego, Marcina Sendeckiego, Andrzeja Sosnowskiego, Dariusza Sośnickiego, Marcina Świetlickiego, Adama Wiedemanna i Grzegorza Wróblewskiego?

Czy « barbarzyńskie » utwory zachowały swoją aktualność? Udzielenie odpowiedzi na te pytania w niespotykanej dla poezji formie komiksowej sprawia, że Powrót Barbarzyńców i nie będzie pozycją wyjątkową – przybliży, ściśle związany z Europejskim Portem Literackim Wrocław, historyczny cykl « Barbarzyńcy i nie », współczesnym odbiorcom w sposób przekraczający tradycyjne ramy literackości.

Na przełomie roku 1996 i 1997 Artur Burszta zaprosił do współpracy najciekawszych młodych poetów, którzy wówczas debiutowali lub mieli za sobą pierwsze publikacje. Wśród pierwszych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Jaworski i Jacek Podsiadło, którzy odwiedzili wówczas Legnicę, Lubin i Polkowice.
Po nich w spotkaniach brali udział kolejni autorzy, a cykl objął zasięgiem blisko trzydzieści miejscowości w całej Polsce. Wieczorom towarzyszyły specjalnie przygotowywane programy z opracowania twórczości autorów, które stały się punktem wyjścia do czternastu książek bibliofilskiej serii « barbarzyńcy i nie », każdej wydanej w nakładzie 99 egzemplarzy.

Wydarzenia z drugiej połowy lat 90. opisane zostały w wielu pracach magisterskich i mają swoje ważne miejsce w historii współczesnej literatury. O tym jak ważny z perspektywy czasu okazał się cykl « Barbarzyńcy i nie » świadczy choćby to, że mimo upływu blisko dwudziestu lat nieomal wszyscy wybrani wówczas do udziału w projekcie autorzy odgrywają dzisiaj główne role w polskiej poezji.

Updating…
  • Votre panier est vide.